Κωδικοί Αριθμοί Κλινικών - Ιατρείων

 

Κωδικοί Αριθμοί Κλινικών (Ιατρείων) που μπορείτε να χρησιμοποιείτε όταν κλείνετε ραντεβού για δερματολόγο με το 1535.

 

Κλινική

Κωδικοί Εξωτερικών Ιατρείων

Ιατρείο  1ο     Πανεπιστημιακή  Κλινική

06695

Ιατρείο  2ο     Κρατική   Κλινική

06696

Ιατρείο  3ο     Πανεπιστημιακή  Κλινική

06697

Ιατρείο  4ο     Πανεπιστημιακή  Κλινική

06698

Ιατρείο  5ο     Κρατική   Κλινική

06699

Ιατρείο  6ο     Κρατική   Κλινική

06700

Ιατρείο  7ο     Πανεπιστημιακή  Κλινική

06701

Ιατρείο  8ο     Κρατική   Κλινική

06702

Ιατρείο  9ο     Κρατική   Κλινική

06703

Παιδοδερματολογικό   Ιατρείο

06704

Στοματολογικό   Ιατρείο

06705

Χαρτογράφηση

06709