Τμήματα - Υπηρεσίες

Στο νοσοκομείο, “Ανδρέας Συγγρός” υπάρχουν τρεις αυτοτελείς υπηρεσίες: Ιατρική, Νοσηλευτική και Διοικητική/Οικονομική, των οποίων προΐσταται ο Γενικός Διευθυντής με την παρακάτω διάρθρωση:

   

Διοικητική Υπηρεσία 

 

 

Διοικητικός Διευθυντής

 

 

Διοικητικός Υποδιευθυντής