Νοσηλευτική Υπηρεσία

Νοσηλευτική Υπηρεσία

•    Παθολογικός Τομέας

•    Εργαστηριακός Τομέας